56855688
Logi sisse
Minu ostukorv

1. ÜLDSÄTTED

1.1.Käesolevad e-poe üld– ja tellimistingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad kõigi isikute ning elkor.ee ostukeskkonna ELKOR.EE e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivatele õigussuhetele. 
1.2.Tingimustega tutvumine on Teile kohustuslik. 
1.3.Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning rde.ee e-poe Tingimustes kokkulepitust. 
1.4.Lahedate Asjade OU on õigustatud elkor.ee e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje ELKOR.EE. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel ELKOR.EE. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja OÜ LAHEDATE ASJADE vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
2. HINNAD
2.1.Kõik elkor.ee e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. 
2.2.Elkor.ee e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule. 
2.3.OÜ Lahedate Asjade on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teie poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub OÜ Lagedate Asjade tarnima Teile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
3. OSTU SOORITAMINE JA TELLIMUSE VORMISTAMINE
3.1.ELKOR.EE e-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilisele kui juriidilistele isikutele. 
3.2.Sobiva toote välja valimisel täitke tellimuse vorm ning sisestage sinna nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks). 
3.3.Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda ostukorvi“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Edasi”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele. 
3.4.Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Jätka ostmist”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele. 
3.5.Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine. 
3.6.Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest OÜ Lahedate Asjade arvelduskontole.
4. TOODETE EEST TASUMINE
4.1.Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis. 
4.2.Toodete eest on võimalik tasuda: 
4.2.1.Kaardimakse (Visa, MasterCard, American Express). 
4.2.2.arvega – kikkides tellimuse kinnituse leheküljel „maksa arvega“ järel saadetakse teile e-mailile tellimuse kinnitus. Arve tasumise kinnitus saadetakse Teile e-mailiga peale ostusumma tasumist.  
4.3.Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 10 päeva jooksul OÜ Lahedate Asjade arveldusarvele laekunud.
5. TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE
5.1.Elkor.ee e-poe kaupu on pärast Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4 võimalik kätte saada kolmel moel: 5.1.1.Kullerfirma toimetab kauba Teieni tellimusel märgitud aadressil; 
5.1.2.Kaup saadetakse Teieni tellimusel märgitud postipaki automaati; 
5.2.Kättetoimetamise viisidest kullerfirma valimisel toimetatakse tooted Teieni peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal. 
5.3.Tooted koos eestikeelse kasutusinfo ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale tootekaardil ja tellimuse kinnitusel näidatud tarne tähtaja jooksul. 
5.4.Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest OÜ Lahedate Asjade ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul alates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.4. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse. Tellimisel toote osas saadame teile 50% ettemaksu arve. 
5.5.Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aega. 
5.6.Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik. 
5.7.Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. OÜ Lahedate Asjade ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. 
5.8.Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile shop@elkor.ee või OÜ Lahedate Asjade kontakttelefonile +372 568 55688. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse. 
5.9.Tarnetingimused kehtivad vaid Eesti Vabariigi territooriumil.
6. TELLIMISE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE
6.1.Teil on õigus peale toodete eest tasumist ja enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates rde.ee e-poe elektronposti aadressile shop@elkor.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga või helistades OÜ Lahedate Asjade kontakttelefonil +372 568 55688
6.2.Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu, saates rde.ee e-poele vastavasisulise teate. Toote tagastamise soovist saab teatada, kasutades vastavat vormi. Toode on võimalik tagastada posti teel Tallinn või tuua ise OÜ Lahedate Asjade kontorisse.
6.3.Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted). Toote tagastuse puhul tagastatakse kliendile tellimuse ostusumma (kaasaarvatud kättetoimetamise kulud). ELKOR.EE veebipoest ostetud kauba tagastamisega kaasnevad lisakulud kannab tarbija.
6.4.Kasutamise tunnustega toodete tagastuse puhul on OÜ Lahedate Asjade õigus keelduda või leppida kokku asja väärtuse vähendamise hüvitises. Tasaarvestamiseks saadab OÜ Lahedate Asjade tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja OÜ Lahedate Asjade vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks. 
6.5.Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa. Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele, kust toimus selle laekumine OÜ Lahedate Asjade, hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul ehk 14 päeva jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.3. sätestatud juhtudel. 
6.6.Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel ning arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.