Kataloog
Ostukorv

GARANTII



Kõigile www.elkor.ee veebikauplsest ostetud toodetele kehtib vähemalt 24-kuuline garantii. Garantiiteeninduse kiiruse ja tõhususe huvides teeme koostööd suurimate garantiiteeninduskeskustega. Juhul kui meie juurest ostetud kaubaga peaks ilmnema probleeme, saate www.elkor.ee garantiitalongiga pöörduda otse teeninduskeskusse, kus teie probleem kiiresti ja tasuta lahendatakse. 

1. GARANTII
1.1. Elkor.ee vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure, aga ei tee ise seadmetele garantiiremonti. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti elkor.ee vahendusel maaletooja või tootjatehase kaudu.
1.2. Garantiihoolduse aluseks on elkor.ee poolt väljastatud müügidokument ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on garantiiremondi teostajal õigus tasuta garantiiremondist keelduda.


2. GARANTIIAEG
2.1 Kõigi elkor.ee veebikaupluses müüdavate kaupade puhul kehtib eraisikust tarbija jaoks vähemalt 24-kuuline garantii. Juriidilisest isikust ostja puhul kehtib tootja poolt määratud garantiiaeg.
2.1. Garantiiperioodi arvestatakse alates asja ostjale üleandmisest.
2.2. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja (garantiiremondi aeg).
2.3. Garantiiaja pikkus ja reageerimis- või hooldusaja kestus on määratud kauba maaletooja poolt.
2.4. Eraldi ostetavad garantiilaiendused tuleb kliendil endal registreerida vastavalt kaasaantud juhendile 30 päeva jooksul. Kui seda ei tehta, siis garantiilaiendus ei kehti.
2.5. Garantiiperioodil lepingust taganemine on võimalik vaid tootja otsusel.


3. GARANTIIREMONDI TEGEMINE
3.1. Garantiiremonti tehakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti elkor.ee vahendusel tarnija või tootjatehase kaudu.
3.2. Küsimuste korral soovitame pöörduda meie operaatorite poole telefonil: +372 6346498, või e-posti teel:[email protected].
3.3. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.
3.4. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused (nt pretensioonide esitamise õigus vastavalt VÕS § 218 lg 2).


4. GARANTII ALLA EI KUULU
4.1. Kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, disketid, CD-plaadid, hiirematt, harjad jmt) ning pakend ja dokumentatsioon;
4.2. Kasutaja andmed, mis on hävinud seadme riknemisel või garantiiremondi tagajärjel. Andmete varundamine on kliendi kohustus;
4.3. Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired.
4.4. Garantii kaotab kehtivuse kui seadmel on tuvastatud ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;
4.5. Garantii kaotab kehtivuse kui seadmel on tuvastatud ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
4.6. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
4.7. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).

 Simson Servicenet EE

Simson ServiceNet EE on IT ja kodutehnika hoolduse ja remondiga tegelev firma, mille eesmärgiks on pakkuda müügikanalitest sõltumatut professionaalset IT remonditeenust, mis kätkeb endas nii garantii- kui ka tasulist remonti meie teeninduskeskuses ja kliendi juures, professionaalset abi ja nõuannet tehnilistes küsimustes, hoolduslepinguid jms.  
Simson ServiceNet EE remondib järgmiste tootjate seadmeid: Acer, Fujitsu Siemens, HP, Samsung, NEC, Toshiba, Philips, LG Electronics, Braun, Bosch, Siemens, Gorenje, Packard Bell, Pocketbook, BaByliss, Zelmer, Dyson, Gigabyte, Lenovo, Yamaha, Pioneer, Lexmark, Delongi, ProfiCook, Clatronic, Cuisinart.

Tallinnas: E-R 9.00 - 18.00
Türi 5

Tel: +372 633 7007

Tartus: E-R 9.00-17.00
Võru tn. 3

Tel: +372 734 4777

Teeninduskeskus
 
Arvutite, printerite, kodumasinate, telerite ja mobiiltelefonide garantiiremont, tasuline remont ning hooldus. Remondime järgmiste tootjate seadmeid:  Moulinex, Krups, Tefal, Rowenta,  Gaggia, Sony, Grundig, Redmond, TCL, Thomson, Denon, Bose, Fujifilm, Kenwood.
 
Tallinnas: E-R 9.00 - 18.00
Türi 5

Tel: +372 633 0044