Kataloog
Ostukorv

ELKORi e-poe üld- ja tellimistingimused

 1. MÕISTED
 2. ÜLDSÄTTED
 3. OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE
 4. OSTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 5. MÜÜJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 6. KAUPADE HINNAD JA MAKSMINE
 7. KAUPADE TARNE
 8. KAUBA KÄTTESAAMINE, HOIUSTAMINE JA LADUSTAMINE
 9. KAUPADE KVALITEET JA GARANTII
 10. LEPINGUST TAGANEMISE ÕIGUS KAUBA TAGASTAMINE
 11. ALLAHINDLUS JA KAMPAANIAD
 12. POOLTE VASTUTUS
 13. INFORMATSIOONI EDASTAMINE
 14. LÕPPSÄTTED
 15. KONTAKTID JA REKVISIIDID

 1. MÕISTED
 2. 1.1 Müüja – ELKOR (Lahedate Asjade OÜ), ettevõte, mis on loodud ja tegutseb Eesti Vabariigi seaduste alusel, ning mille juriidilise isiku kood on 14611049, KMK reg-nr EE102125100, äriühingu andmeid kogutakse ja säilitatakse Eesti Vabariigi äriregistris.
  1.2 Ostja – 18-aastaseks saanud füüsiline isik või juriidiline isik, kes ostab veebipoes kaupu või teenuseid või kasutab veebipoodi ELKOR.
  1.3 Veebipood – elektrooniline ELKOR pood veebilehel www.elkor.ee.
  1.4 Ostu-müügileping – ostu-müügileping, mille on sõlminud ostja ja müüja vastavalt veebipoe kaupade ostu-müügieeskirjadele.
  1.5 Kaupade väljastuspunkt – kauba väljaandmise ja vastuvõtmise koht, mis on ELKORi omandis ja halduses.
  1.6 Eeskirjad – kaupade kaugostu-müügieeskirjad, mis sätestavad ostja ja müüja õigused ja kohustused, müüja pakutavate kaupade ja teenuste ostu- ja maksetingimused, kaupade ja teenuste tarne- ja tagastamiskorra, poolte vastutuse ja teised poe kaupade ja teenuste ostu ja müügiga seotud sätted.

 3. ÜLDSÄTTED
 4. 2.1 Eeskirjade puhul on tegemist siduva juriidilise dokumendiga, mis kehtestab ostja ja müüja vastastikused õigused, kohustused ja vastutuse, aga ka teised müüja pakutavate kaupade ja teenuste ostu ja müügiga seotud tingimused, kui ostad veebipoest kaupu või teenuseid.
  2.2 Ostja võib osta poest kaupu ja teenuseid ainult eeskirjadega nõustumisel. Kui ostja on kinnitanud eeskirjade läbilugemise, kohustub ta neid järgima ja täitma. Ostes veebipoest kaupu ja teenuseid, nõustub ostja eeskirjadega ja kinnitab, et mõistab neid. Kui ostja pole eeskirju lugenud ja/või ei mõista neid või ei nõustu nendega, siis ei saa ta osta veebipoest kaupu ja teenuseid.
  2.3 Kaupu müüakse Eesti Vabariigi territooriumil asuvast poest.
  2.4 Müüjal on õigus muuta eeskirju. Eeskirjade muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist poes. Kui ostja kasutab veebipoodi ükskõik mis viisil pärast eeskirjade muudatuste avalikustamist, siis loetakse, et ostja on nõustunud eeskirjade muudatustega.
  2.5 Eeskirjades edaspidi kasutatud mõiste „kaup“ tähendab nii kaupa kui teenuseid, kui ei ole selgesõnaliselt teisiti sõnastatud või kui kontekst dikteerib teisiti.

 5. OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE
 6. 3.1 Veebipoes saab kaupu osta alles pärast veebipoe privaatsuseeskirjade tutvumist. Registreeritud ja registreerimata ostjad saavad veebikauplusest kaupa osta. Enne registreerimist peab ostja tutvuma ka Interneti-poe privaatsuspoliitikaga. Pärast Ostja registreerimist veebipoes loetakse, et ta on privaatsuspoliitikaga tutvunud ja sellega nõus.
  3.2 Ostjad teevad registreerimise, täites registreerimisvormi vajalike andmetega (edaspidi „registreerimisandmed“). Ostjad vastutavad ise registreerimisandmete korrektsuse, konfidentsiaalsuse ja (või) säilitamise eest.
  3.3 Kauba ostmiseks teeb ostja poes tellimuse, täites elektroonilise tellimislehe.
  3.4 Ostu-müügileping sõlmitakse ostja iga tellimuse kohta.
  3.5 Ostu-müügileping loetakse sõlmituks ostja ja müüja vahel, kui ostja:
    • teeb tellimuse ja täidab ostukorvi kaupadega müüja juhiste järgi ning täpsustab oma kohaletoimetamise aadressi või kaupade kättesaamise meetodi;
    • kinnitab, et on lugenud eeskirju, valib maksemeetodi ja tasub tellimuse eest, ja;
    • müüja kinnitab ostja tellimuse, näidates ja/või saates tellimuse info, kinnitussõnumi (e-posti ja/või telefoni teel) ja/või käibemaksuga arve.
  Juhul kui ostja ei nõustu kõigi või mõne eeskirjade osaga, siis ei saa ta kaupu tellida.
  3.6 Enne ostu-müügilepingu sõlmimist võib müüja saata ostjale ka teisi vahepealseid kinnitusi, näiteks makse kättesaamise kinnituse jne.
  3.7 Ostu-müügileping kehtib kuni selle lepingu kohustuste täitmiseni. Ostu-müügileping loetakse täidetuks pärast kaupade ostjale edastamist vastavalt nendele eeskirjadele ja Eesti Vabariigi seadustele.
  3.8 Ostja tellimuse kinnitamisega kohustub ostja maksma kaupade hinna ja võtma vastu veebipoest tellitud kauba.
  3.9 Müüja ei pruugi kinnitada ostja tellimust, kui ostja ei suuda täita kaupade tellimise tingimuste täitmist, kui müüjal pole toodet, mida ostja soovib osta, ja/või muudel põhjustel, mis avalikustatakse ostjale individuaalselt.

 7. OSTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 8. 4.1 Ostjal on õigus:

    4.1.1 sooritada veebipoes oste kooskõlas eeskirjade ja teiste müüja juhiste ja Eesti Vabariigi seadustega;
    4.1.2 tühistada veebipoes sõlmitud ostu-müügileping, teavitades sellest müüjat kirjalikult hiljemalt 14 (neljateist) päeva jooksul vastavalt võlaõigusseadusele ja nendele eeskirjadele;
    4.1.3 tagastada ja/või vahetada mittesobiva kvaliteedi või vale pakendiga kaup ja kasutada garantiid;
    4.1.4 muudele eeskirjade ja/või Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud õigustele.

  4.2 Ostja kohustub:

    4.2.1 maksma tellitud kaupade ja nende kohaletoimetamise hinna, samuti teised maksed (kui nii on sätestatud ostu-müügilepingu sõlmimisel) ja võtma vastu tellitud kaubad;
    4.2.2 üle vaatama ja kontrollima kaupa selle vastuvõtmisel, samuti teavitama müüjat tarnekahjustustest, nähtavatest puudustest, kaupade mudelist või paigaldusest, mis erines ostja tellitust vastavalt eeskirjades sätestatud korrale;
    4.2.3 kontrollima ostetud kauba kvaliteeti ja teavitama müüjat telefoni teel +372 6346498 või e-posti teel: [email protected] kauba kvaliteedipuudustest, mida ei olnud võimalik märgata kauba vastuvõtmisel;
    4.2.4 olles valinud kauba kättesaamise väljastuspunktist, tulema kaubale järele 7 (seitsme) päeva pärast seda, kui saab teavituse, et kaup on kättesaamiseks valmis;
    4.2.5 olles valinud tarneteenuse või mõne muu müüja pakutud teenuse, võimaldama tingimused selle pakkumiseks, samuti maksma korrektselt sellise teenuse eest;
    4.2.6 katma kauba tagastamise kulud, kui see on ostja kohustus;
    4.2.7 koheselt uuendama andmeid, kui ostja registreerimisandmed või kauba tarnega seotud andmed on muutunud;
    4.2.8 mitte kasutama veebipoodi viisil, mis ohustaks poe korrektset tööd, turvalisust, mainet või piiraks teiste võimalust veebipoodi kasutada;
    4.2.9 järgima eeskirjades ja Eesti Vabariigi seadustest toodud nõudeid.

 9. MÜÜJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 10. 5.1 Müüjal on õigus:

    5.1.1 piirata ja peatada ostja juurdepääs väljastuspunkti eelneva hoiatuseta, samuti tühistada ostja registreerimine, kui ostja on püüdnud kahjustada veebipoe või väljastuspunkti tegevust või stabiilset tööd, ja/või rikkunud oma kohustusi; müüja ei vastuta ostja poolt tekitatud kahjude eest;
    5.1.2 lõpetada ajutiselt või üldse veebipoe tegevus, muuta veebipoodi või selle erinevaid osasid, kogu või osa selle sisust, piirata veebipoes tehtavaid oste, muuta veebipoe veebilehe aadressi, piirata registreeritud ostjate arvu eelnevalt ostjat teavitamata; müüja ei vastuta ostjale tekkinud kahjulike tagajärgede eest, mida sellised tegevused on põhjustanud;
    5.1.3 muuta eeskirju, kaupade hindasid, ostutingimusi või muid veebipoega seotud juhiseid, avaldades sellised muutused veebipoes.

  5.2 Müüja kohustub:

    5.2.1 austama ostja privaatsust ja kaitsma tema andmete konfidentsiaalsust, välja arvatud Eesti Vabariigi seadustes ja poe andmekaitsetingimustes sätestatud juhtudel;
    5.2.2 tagastama toote / kogu tellimuse ostuhinna 14 (neljateist)tööpäeva jooksul, kui müüjal ei ole mingil põhjusel võimalik ostjale müüa tellitud toodet.

 11. KAUPADE HINNAD JA MAKSMINE
 12. 6.1 Kaupade hinnad peavad olema välja toodud veebipoes ja/või tellimusel eurodes koos käibemaksuga.
  6.2 Ostjale tuleb müüa kaupu hinnaga, mis kehtib tellimuse tegemise hetkel poes. Kauba konkreetne hind ja kauba eest maksmisele kuuluv hind näidatakse ostjale, kes on täitnud kauba ostukorvi. Kui ostja ei nõustu konkreetse hinnaga, siis ei saa ta jätkata kauba tellimise ja tellimuse esitamisega.
  6.3 Kauba hind ei sisalda kauba tarnehinda ja teenuste hinda, mida ostja võib tellida müüjalt. Kui ei ole sätestatud teisiti, siis tuleb maksta kaupade tarneteenuse ja muude teenuste eest.
  6.4 Poest saab kaupa osta ainult pärast ettemaksu tegemist. Kauba ostmisel veebipoest võib kauba eest maksmiseks kasutada poes loetletud maksemeetodeid.
  6.5 Ostudokumendid – tellimuse andmed ja käibemaksuga arved esitatakse ostjale elektroonselt ostja kontol, kust ostja saab need alla laadida ja/või välja printida. Elektroonilised ostudokumendid kehtivad ilma allkirjata.
  6.6 Kauba hind peale müüja tellimuse kinnitamist, võib muutuda ainult erandjuhtudel, kui kauba hind on muutunud infosüsteemide tehnilise vea, ilmsete vigade (millel on järelevalve olemus) parandamise või muude objektiivsete oluliste põhjuste tõttu, mis ei sõltu müüjast.Kui sellisel juhul pole Ostja nõus kaupa uue hinnaga ostma, saab Ostja tellimuse tühistada, teatades sellest Müüjale telefonil +372 6346498 või e-posti teel: [email protected]. Tellimuse tühistamise korral käesolevas punktis sätestatud viisil kohustub Müüja tagastama Ostjale kõik summad, mis ta on tühistatud tellimuse eest tasunud, punktis 5.2.2 ettenähtud viisil.Kui Ostja soovib osta toodet uue õige hinnaga, peab Ostja esitama uue tellimuse.

 13. KAUPADE TARNE
 14. 7.1 Kauba kohaletoimetamise viisid ostjale on märgitud pärast seda, kui ostja on veebipoes moodustanud kaubakorvi ja märkinud tarneaadressi.
  7.2 Kaupade tarne on tasuline teenus.
  7.3 Tarneteenuse valimisel näidatakse ostjale tarnehind tellimuse protsessi lõpus enne maksemeetodi valimist ja/või makse tegemist. Kauba tarnehind makstakse ette koos kauba eest tasumisega.
  7.4 Ostja kohustub märkima kauba täpse kohaletoimetamise koha.
  7.5 Kauba toimetab kohale Müüja või tema volitatud esindaja.
  7.6 Kättetoimetamisteenuse eest tasumine ei sisaldu tellitud kauba sissetoomist ruumi.
  7.7 Ostjat teavitatakse kauba tarne kuupäevast ja ajavahemikust meili ja/või telefoni teel. Ostjat võivad kauba tarne muust ajast teavitada eraldi. Müüja ei garanteeri, et kaup tarnitakse eeskirjades ja/või poes mujal sätestatud tingimuste raames või ostjaga eraldi kokkulepitud tarneaja jooksul, eriti kui tellitud kaup ei asu müüja laohoones. Müüja kohustub andma endast parima, et kaup tarnitaks võimalikult kiiresti.
  7.8 Enne kauba kohaletoimetamist võtab müüja esindaja ostjaga ühendust ja täpsustab kõik tarnega seotud andmed.
  7.9 Tarneteenuse tellimisel tuleb ostjal täpsustada kaubatarne täpne koht ja luua sobivad tingimused kauba mahalaadimiseks (tegema väravad lahti, tõstma tõkkepuu üles, avama ukse jne).
  7.10 Kui ostja ei suuda lasta müüja esindajat sisse ostja täpsustatud kauba mahalaadimisaadressil tarne kokkulepitud ajal ja 20 (kakskümmend) minutit pärast seda aega, siis loetakse tarne ebaedukaks ostja süül.Sellisel juhul tagastatakse Ostja poolt tellitud kaubad müüja lattu ning Müüja esindaja koos Ostjaga lepivad kokku kauba järgmise tarnekuupäeva. Kaupa hoitakse Müüja laos järgmise tarneajani . Ostja, kes soovib, et müüja toimetaks kauba uuesti kohale, peab maksma müüjale kauba kohaletoimetamise eest uuel kokkulepitud ajal vastavalt kauba esimese tarne hinnakirjale.
  7.11 Kauba vastuvõtmisel kontrollib ostja saadetise olukorda, kvaliteeti, kogust ja kauba valikut. Juhul kui märgatakse, et saadetise pakend on saanud kahju, kuid kauba koguses, kvaliteedis või valikus ei esine puudujääke, siis ostja märgib pakendikahju saadetise kinnitusvormile või kauba kohale toimetanud isiku antud vormile. Sellisel juhul loetakse kaup kohaletoimetatuks katki läinud pakendis, kuid selle kogus, kvaliteet ja valik loetakse ostu-müügilepinguga kooskõlas olevaks ning kaup loetakse korrektselt kohaletoimetatuks.
  7.12 Kui leitakse, et kauba kvaliteedis ja/või valikus esineb puudujääke, siis ei tohi ostja võtta vastu kaupa, mis ei vasta kauba kvaliteedile ja/või valikule. Ostja peab näitama oma keeldumist kaupa vastu võtmast ja loetlema kohaletoimetamise kinnitusvormis leitud erinevused ja/või täitma saadetise väljastanud isiku esitatud vormid. Kui kauba koguses esineb erinevusi, peab ostja selle samuti ära märkima kauba kohaletoimetamise kinnitusvormil ja/või täitma saadetise väljastanud isiku esitatud vormid.
  7.13 Kui ostja võtab saadetise vastu ilma märkusi tegemata, loetakse kaup kohaletoimetatuks kahjustamata pakendis, kauba kogus, kvaliteet ja valik loetakse ostu-müügilepingu tingimustele vastavaks ja kauba müügi ja kohaletoimetamisega seotud lisateenused loetakse nõuetekohaselt täidetuks.
  7.14 Ostja kohustub ise kauba vastu võtma. Kauba üleandmisel võidakse ostjalt küsida isikut tõendava dokumendi näitamist ja tellimuse andmeid, mille müüja on ostjale saatnud.
  7.15 Kui kaup toimetati ostja märgitud aadressile, siis loetakse kaup ostjale üleantuks, sõltumata sellest, kas kauba võttis tegelikult vastu ostja ise või mõni muu märgitud aadressil kauba vastu võtnud inimene. Kui ostja ei saanud kaupa isiklikult vastu võtta ja kaup toodi täpsustatud aadressile, siis ostjal ei ole õigust esitada müüjale nõuet, et kaup tarniti valele isikule. Kui kaupa ei toodud kohale planeeritud tarneajal, siis ostja teavitab sellest müüjat koheselt, kuid mitte hiljem kui üks päev pärast kauba tarne kokkulepitud kuupäeva. Vastasel juhul kaotab ostja oma õiguse esitada müüjale kahjunõue seoses hiljaks jäänud saadetise ja/või kauba mitte kohaletoimetamise eest.
  7.16 Kauba kirjelduses toodud kohaletoimetamise tingimused on esialgsed. Kauba kohaletoimetamise tähtajad ei kehti juhtudel, kui vajaminevat kaupa pole Müüja laos saadaval ning Ostjat teavitatakse tellitud kauba puudumisest. Nende Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine hilineda ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei sõltu Müüjast .Sellisel juhul kohustub Müüja võtma Ostjaga viivitamatult ühendust ning leppima kokku kauba tarneaja ja muud tingimused .Kui Müüja ei tarni kaupa kauba tellimuses märgitud tähtaja jooksul ja Pooled ei lepi kokku kauba kohaletoimetamise lisaperioodis, saab Ostja kasutada Reeglite punktis 4.1.2 sätestatud õigust - taganeda veebipoes sõlmitud ostu-müügilepingust.
  7.17 Müüja vabastatakse vastutusest kauba tarnetingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei toimetatud ostjale kohale või kui tarne hilines ostja süül või ostjast sõltuvatest tingimustest.

 15. KAUBA KÄTTESAAMINE, HOIUSTAMINE JA LADUSTAMINE
 16. 8.1 Kui ostja ei telli kauba tarneteenust, siis ostja võib tellitud kaubale tasuta järele minna kaupade väljastuspunkti.Tellimuse vormistamisel valib ostja kauba kättetoimetamise koha kuhu tellitud kaubale järele tulla.
  8.2 Kui kaup on kättesaamiseks valmis, saab ostja kinnitussõnumi võimaliku kättesaamise aja kohta.Vastuvõtupunkti saabunud ostja, eraisik või juriidilise isiku esindaja peab kaasas kandma ja esitama Müüja esindajale kehtiva isikut tõendava dokumendi (pass või isikutunnistus), samuti teave kauba tellimise kohta / Müüja poolt Ostjale saadetud kinnitus. Ostja, kes on juriidilise isiku volitatud isik, on kohustatud kaasas kandma ja esitama Müüja esindajale juriidilise isiku väljastatud kehtiva volikirja, isikut tõendava dokumendi (pass või isikutunnistus), samuti teabe kauba tellimise kohta / Müüja poolt Ostjale saadetud kinnitusteatise. Kui ostja ei suuda neid dokumente esitada, siis müüjal on õigus keelduda kauba väljastamisest ostjale.
  8.3 Ostja läheb tellitud kaubale järele hiljemalt 7 (setsme) päeva jooksul pärast seda, kui müüja on ostjat teavitanud elektrooniliste sidevahendite kaudu, et kaup on kättesaamiseks valmis.
  8.4 Kui ostja on kauba kätte saanud, siis loetakse, et kaup on ostjale üle antud (tarnitud).
  8.5 Kui ostja ei suuda tellitud kaubale järele minna 7 (семи) päeva jooksul pärast seda, kui teda on teavitatud sellest, et kaup on kättesaamiseks valmis, või punktis 7.10 sätestatud juhul,Ostja on kohustatud katma Müüjale kauba hoiustamise kulud 1,5 € iga kalendripäeva eest alates 8. (kaheksandast) päevast pärast teavitamist võimalusest tulla tellitud kauba järele.
  8.6 Ostja on kohustatud tasuma kauba hoiustamise tasu enne selle kättesaamist väljaandmise punktist.

 17. KAUPADE KVALITEET JA GARANTII
 18. 9.1 Müüdava kauba üldised omadused on välja toodud iga eseme tootekirjelduses. Kuvatud funktsioonid ja kirjeldused võivad erineda toote tegelikest spetsifikatsioonidest.
  9.2 Kauba värv, kuju või muud parameetrid veebipoes võivad erineda kauba tegelikust suurusest, kujust ja värvist ostja kasutatud elektroonikavahendite eripära tõttu või mõne muu tehnilise põhjuse tõttu, arvestades ka mõistlikke erinevusi välimuses.
  9.3 Kui poes ei ole märgitud teisiti, kehtib ostja ostetud kaupade suhtes tavaline 2-aastane garantii kauba kvaliteedile.
  9.4 Kui kaup on halva kvaliteediga, on ostjal õigus jätta endale defektne kaup ja nõuda tagasi osa kauba eest makstud hinnast, leppides kokku Müüjaga või tagastades kauba ja saada summa täies ulatuses tagasi või paluda Müüja defektse toote välja vahetada.
  9.5 5Müüja ise ei osuta kaupadele garantiiteenust.

 19. LEPINGUST TAGANEMISE ÕIGUS KAUBA TAGASTAMINE
 20. 10.1 Ostjal on õigus taganeda elektroonilise vahendi kaudu sõlmitud ostu-müügilepingust seda põhjendamata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kohaletoimetamise kuupäevast (kviitung), või kui ostja on tellinud rohkem kui ühe toote ühe tellimusega ja tooted tarnitakse eraldi – alates viimase toote tarnekuupäevast (kviitungi kuupäev), või kui kaup tarnitakse erineva partiiga või osadena – alates viimase partii tarnekuupäevast (kviitung), välja arvatud võlaõigusseaduse § 53 lõikes 4 loetletud lepingud. Ostja võib taganeda ostu-müügilepingust, tagastades kauba kaupade väljastuspunkti, või täita jaotises "Tagastamine" ostu-müügi lepingu ülesütlemise teate, või saates ostu-müügilepingust taganemise teate müüja e-postile: [email protected]. Ostja teates peab olema selgelt märgitud ostja taganemine ostu-müügilepingust. Taganemise avalduse tüüpvorm, mida ostjal on võimalik kasutada, on leitav siit. Ostjal tuleb lisaks esitada ostudokument (arve, kviitung jne), esitades selle kaupade väljastuspunktis või saates ostu-müügilepingust taganemise avaldusega selle koopia, mis tõendab, et kaup osteti müüjalt. Mitme kauba ostmisel ühe ostu-müügilepinguga kehtib ostja taganemisõigus nii kõigi kaupade kui ka ühe või mitme toote suhtes. Kehtivad alltoodud punktides 10.2–10.13 toodud tingimused, kui ostja tagastab kauba.
  10.2 Kaup tuleb müüjale tagastada hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates päevast, mil müüjale saadeti ostu-müügilepingu tühistamise teade. Ostja vastutab, et tagastatav kaup on korrektselt pakendatud. Ostja kannab kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui müüja on saanud teate ostu-müügilepingu tühistamisest ja juhendab ostjat teisiti.
  10.3 Kauba võib tagastada kaupade väljastuspunkti või ostja võib tagastada kauba omal valikul vahendaja (kulleri) kaudu, kes peab kauba toimetama kohale kaupade väljastuspunkti. Enne kauba tagastamist vahendajate (kullerite) kaudu võtab ostja ühendust müüjaga telefoni teel: +372 6346498 või e-posti teel: [email protected] ja lepitakse kokku kauba tagastamine.
  10.4 Raha tagastatud kauba, sealhulgas ostja tasutud tarneteenuse eest tagastatakse ostjale pärast kauba tagastamist müüjale.Kui Ostja tagastab ainult osa ostetud kaupadest, siis makstud saatekulusid ei tagastata. Raha tagastatakse märgitud pangakontole.Kui kauba eest tasumine toimus maksekaardiga, tagastatakse raha samale kaardile, millega makse tehti .
  10.5 Müüja ei vastuta tagasimakse eeskirjade rikkumise eest, kui see juhtub Ostja süül: kauba tagastamise viibimine, valed andmed jne.
  10.6 Tagastamisel ei hüvita müüja ostjale lisakulusid, mis tekkisid sellest, et ostja valis muu kauba tarneviisi kui müüja pakutud traditsiooniline odavaim viis.
  10.7 Muudel juhtudel nagu lepingu ülesütlemine, kui Ostja ei ole rahul kauba kuju, suuruse, värvi, mudeli või täielikkusega, on kauba tagastamine võimalik Reeglites ettenähtud viisil, samuti Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud viisil.Lahti pakkitud isiklik tarbimiskaubad hügieenistandardite tõttu ei saa tagastada,pole võmalik tagastada tasutud raha pakutavate teenuste eest.Nende toodete loetelu leiate lõikest. Võlaõigusseaduse § 53 ( 4).
  10.8 Halva kvaliteediga kauba ostmisel võib ostja küsida ebasobiva kvaliteediga kauba vahetamist kvaliteetse vastu, kauba hinna vähendamist või kauba tagastamist ja makstud summa tagastamist. Halva kvaliteediga kaubad vahetatakse ümber või tagastatakse vastavalt käesolevas eeskirjas ja Eesti Vabariigi seadustes sätetatud korrale.
  10.9 Ostja tegutseb kauba tagastamisel kooskõlas järgmiste tingimustega:

    10.9.1 tagastatud kaup peab olema originaalpakendis;
    10.9.2 ostja ei tohi kaupa rikkuda;
    10.9.3 kaup on kasutamata, turukõlblik (korralikud sildid, eemaldata kaitsekile jne). Halva kvaliteediga tagastatud kaup ei pea vastama selle punkti nõuetele;
    10.9.4 tagastatav kaup on samasuguses komplektis kui ostja selle sai;
    10.9.5 kauba tagastamisel on vajalik esitada ostu tõendav käibemaksuga arve ja täita avaldus kauba tagastamiseks.

  10.10 nne kehva kvaliteediga kauba tagastamist või ümber vahetamist või kui tagastatakse kvaliteetseid kaupu muul põhjusel kui ostu-müügilepingust loobumine, võtab ostja ühendust müüjaga telefoni teel: +372 6346498 või e-posti teel: [email protected] ja lepitakse kokku kauba tagastamise või ümber vahetamise tingimused.
  10.11 Müüjal õigus keelduda tagastava kauba vastuvõtmisest ja ostja makstud raha tagasi maksmisest tagastatavate kaupade eest, kui tagastatav kaup ei tule terve komplektina või on kahjustatud, korrapäratult või ebasobivalt pakitud.
  10.12 Ostja ei saa tagastada selliseid kaupu, mida ei saa tagastada vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
  10.13 Kui tegemist on halva kvaliteediga teenuste pakkumisega, siis on ostjal õigus nõuda teenuse pakkumise puudujäägi eemaldamist, teenuse eest tasutud raha tagastamist või teenuse hinna vähendamist.

 21. ALLAHINDLUS JA KAMPAANIAD
 22. 11.1 Müüja võib oma algatusel algatada poes erinevaid kampaaniaid või kehtestada allahindlusi. Poes olevad allahindlused ja kampaaniaid ei pea tingimata olema samad, mis müüja füüsilises poes.
  11.2 Allahindluste ja kampaaniatega seotud üksikasjalik informatsioon on saadaval poes konkreetse kampaania- või allahindlusperioodi ajal.
  11.3 Kui ostja ostab kaupu, millele müüja pakub konkreetset allahindlust või kingitust ja kasutab seejärel õigust tagastada kaupa, siis ostjale tagastatakse ainult see rahasumma, mille ta reaalselt maksis kauba eest.
  11.4 Müüjal on õigus ühepoolselt eelnevalt eraldi teatamata muuta kampaania- või allahindluste tingimusi või need üldse tühistada. Kõik kampaaniate ja allahindluste kasutamise korraga seotud muudatused või tühistamised kehtivad nende avaldamise hetkest.

 23. POOLTE VASTUTUS
 24. 12.1 Ostja vastutab registreerimisandmete õigsuse eest. Kui ostja ei suuda esitada õigeid registreerimisandmeid ja/või ei uuenda neid õigeaegselt, siis müüja ei vastuta tulenevate tagajärgede eest.
  12.2 Ostja vastutab registreerimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui kolmas isik kasutab poe pakutavat teenust või ostab poest kaupu ja teenuseid, logides veebipoodi sisse ostja kasutajaandmetega, siis müüja peab seda isikut ostjaks ning ostja vastutab tehingust tulenevate kohustuste eest.
  12.3 Müüja ei vastuta ühegi olukorra eest, kus kahju tekib sellest, et ostja ei suutnud lugeda eeskirju ja/või ostu-müügilepingut müüja soovitustest ja kohustusest hoolimata, kuigi talle pakuti selline võimalus.
  12.4 Müüja vastutab poe töö mittetoimimise ja sellest tulenevate ostjatele või kolmandatele isikutele tekkinud otsese kahju eest, kui tegemist oli müüjapoolse tahtliku teoga.
  12.5 Kui müüja poel on lingid teistele ettevõtetele, asutustele, organisatsioonidele või isikutele, siis müüja ei vastuta neis oleva informatsiooni või läbiviidavate tegevuste eest, ta ei jälgi ega kontrolli neid veebilehti ega esinda neid ettevõtteid ja inimesi.
  12.6 Kahju korral hüvitab süüdi olev pool ainult teise poole otsesed kahjud.
  12.7 Müüja ei vastuta ostu-müügilepingu täitmata jätmise ja/või kaupade tarnimata jätmise või hilinenud kauba kohaletoimetamise eest, kui see juhtus kolmandate isikute süü või asjaolude tõttu, mida müüja ei suutnud kontrollida või ostu-müügilepingu sõlmimise ajal õigustatult ette näha ja ei suutnud takistada nende asjaolude või nende tagajärgede tekkimist (vääramatu jõud). Kui nimetatud tingimused kestavad kauem kui 1 (üks) kuu, siis võivad pooled lõpetada ostu-müügilepingu vastastikusel kokkuleppel.

 25. INFORMATSIOONI EDASTAMINE
 26. 13.1 Müüja saadab kõik sõnumid ja muu info ostjale tema täpsustatud e-posti aadressile. See info loetakse ostjale kättetoimetatuks 3 (kolm) tundi pärast sõnumi saatmist.
  13.2 Müüja ei vastuta internetiühenduse mittetoimimise või meiliteenuse pakkujate võrguühenduste katkestuste eest, mille tõttu ostja ei saanud kätte müüja meile.
  13.3 Ostja saadab kõik märkused, nõuded, taotlused ja küsimused, kasutades selleks eeskirjades toodud kontakte ja poe „KONTAKTID JA REKVISIIDID“ osas toodud kontaktandmeid.

 27. LÕPPSÄTTED
 28. 14.1 müüja veebilehel toodud kogu informatsioon, hõlmates sealhulgas eeskirju, pakutavate kaupade ja teenuste ja nende omaduste kohta ning ostja ostu-müügilepingust taganemise õiguse kasutamise korda, müüja pakutavad garantiiteenuseid ja garantiid (kui on olemas) loetakse ostjale kirjalikult esitatuks.
  14.2 Eeskirjade ja ostja ning müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepingu puhul kohaldatakse Eesti Vabariigi seaduseid.
  14.3 Müüjal on igal ajal õigus ilma Ostja nõusoleku ja teatamata loovutada oma käesolevatest Eeskirjadest tulenevad õigused ja kohustused.
  14.4 Kõik ostja ja müüja vahelisi eeskirju puudutavad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled ei suuda lahendada vaidlusi läbirääkimiste teel 15 (viieteistkümne) päeva jooksul, lahendatakse vaidlused lõplikult Eesti Vabariigi seadustes kehtestatud korra alusel.
  14.5 Ostjal on õigus saata päring ja / või kaebus tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve osakonnale (Endla 10a, 10142 Tallinn, telefon: +372 6672011 e-post: [email protected], veebileht: https: // www. ttja.ee/) Veebipoes ostetud kaupade kohta. Või täitke elektroonilise tarbijavaidluste lahendamise vorm, mis on saadaval aadressil http://ec.europa.eu.
  14.6 Need eeskirjad kehtivad alates 14 juulist, 2020.

 29. KONTAKTID JA REKVISIIDID
 30. Infotelefon: +372 6346498
  E-post: [email protected]
  Ärinimi: Lahedate Asjade OÜ
  Registrikood: 14252113
  KMKR nr: EE101969668
  IBAN: EE061200001226441552
  SWIFT kood: PARXEE22
  Pank: AS Citadele banka Eesti filiaal
  Juriidiline aadress: Harjumaa, Tallinn linn, Tornimäe tn 7-26, 10145
  Tegelik aadress: Duntes iela 15A, 5. korrus, büroo 12, Rīga, LV-1005, Läti